Privacy

Deze website wordt beheerd door BbyB Bvba. Vragen over
deze site kunnen worden gericht aan BbyB bvba:
Hoofdzetel/ Slachthuisstraat 30-2 2300 Turnhout.
Shop/ Sint Amandsstraat 39, 8000 Bruges.
info@bbyb.be.
Alle persoonsgegevens (zoals je naam, voornaam en
e-mailadres) die je via deze site verstrekt, worden opgeslagen in de bestanden van BbyB, St Amandstraat 39, 8000
Brugge. Deze gegevens kunnen verwerkt worden in het
kader van het beheer van onze diensten, voor marktstudies en voor de lancering van gepersonaliseerde informatieen promotiecampagnes over onze producten en diensten.
Indien je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen,
kunt je ons daarvan op de hoogte brengen via e-mail of
gewone post. Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.
Je e-mailadres zal slechts gebruikt worden voor informatieverstrekking over onze producten, diensten en promoties indien je hiervoor expliciet je akkoord hebt gegeven
en ons je gegevens hebt doorgestuurd. Deze gegevens
zullen niet worden doorgegeven aan derden.
Indien je niet wenst dat je gegevens gebruikt worden in
het kader van het BbyB-merk, kan je ons daarvan op de
hoogte stellen per e-mail of gewone post. Wij zullen je
gegevens niet langer bewaren dan voorgeschreven door de
wet en in geen enkel geval langer dan nodig voor de
voormelde doeleinden.
Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om je
gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal,
verlies, gebruik of ongeoorloofde toegang door derden.
Deze site maakt gebruikt van cookies. Dat zijn kleine
bestanden die worden verstuurd door de server waarop de
website gehost wordt naar de harde schijf van je computer
wanneer je de website bezoekt. Door de code van de cookie
kan je computer tijdens een later bezoek herkend worden
en kan de navigatie op de website sneller verlopen. In deze
cookies wordt je taalvoorkeur opgeslagen, zodat de
website bij een volgend bezoek automatisch in de door jou
gekozen taal verschijnt. De cookies bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens. Bijgevolg kan niemand
geïdentificeerd worden door deze cookies. Indien je dat
wenst, kan je je browser zodanig instellen dat er geen
cookies worden opgeslagen.
BbyB slaat informatie op over de verbinding die je instelt
met onze website en over de software die je hiervoor
gebruikt. Deze informatie betreft met name je IP-adres,
het tijdstip van het bezoek, het type browser dat je
gebruikt en de bezochte pagina’s. Deze gegevens worden
een jaar lang bewaard. Ze worden gebruikt om anonieme
statistieken op te maken en om de kwaliteit van onze
website en onze dienstverlening te verbeteren op basis
van een analyse van je gebruik. Wij kunnen deze gegevens
doorgeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties indien
zij hierom verzoeken of in het kader van de verplichting
om alle illegale content te melden aan de procureur des
Konings.

nl_BEDutch